Bezoekadres (alleen op afspraak): Bruggertstraat 350, 7545 PJ Enschede

Giftenaftrek: fraudegevoelig en moeilijk te controleren

De evaluatie van de giftenaftrek heeft geleid tot harde conclusies. Belastingplichtigen gaan veelvuldig de fout in bij het toepassen van de aftrekpost en de controle van de belastingdienst is zeer arbeidsintensief. De giftenaftrek is bovendien fraudegevoelig. Het onderzoek is uitgevoerd door Dialogic en werd 27 januari jl. door Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het volgende kabinet mag zich uitspreken over de gevolgen van het evaluatierapport. 

De giftenaftrek is een van de weinige onderdelen in de aangifte inkomstenbelasting die niet door de belastingdienst vooraf kan worden ingevuld. Dat komt omdat er geen (betrouwbare) partijen zijn die deze gegevens aan de fiscus kunnen doorgeven. De belastingdienst is dan ook volledig aangewezen op de informatie die de belastingplichtige opneemt in de aangifte. Aangezien men er wel naar streeft om zoveel mogelijk gegevens vooraf in te vullen, belemmert de giftenaftrek de uitvoering van de belastingdienst.

Uit controles blijkt dat er veel fouten worden gemaakt bij de giftenaftrek. Zo worden giften in de verkeerde categorie geplaatst of blijkt de instelling geen ANBI- of SBBI-status te hebben, hetgeen wel is vereist voor de giftenaftrek. Ook is de regeling gevoelig voor constructies. Bij contante giften blijkt geregeld sprake te zijn van valse kwitanties. In mei 2016 kwam bijvoorbeeld een zaak aan het licht waarbij door gebruik van valse kwitanties honderden onjuiste aangiften zijn ingediend. De FIOD heeft daarbij 2 verdachten kunnen aanhouden op verdenking van het leveren van valse kwitanties.

Het evaluatierapport lijkt de weg vrij te maken om de giftenaftrek volledig te schrappen of in elk geval flink te versoberen. Mogelijk kan de regeling gedeeltelijk blijven bestaan indien periodieke giften wel via gegevensuitwisseling geschikt worden gemaakt voor voorinvulling. Na de verkiezingen in maart 2017 zal er meer duidelijkheid komen over de toekomst van de giftenaftrek.

Wilt u weten of uw giftenaftrek in orde is? Of welke mogelijkheden u heeft om giften af te trekken? Neem dan contact met ons op (06-47107065 of mail naar: info@reendersadvies.nl).

Link naar het evaluatierapport: hier klikken.