Bezoekadres (alleen op afspraak): Bruggertstraat 350, 7545 PJ Enschede

Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog

De onbelaste vergoeding voor vrijwilligers wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar maximaal 1.700 euro per jaar (en 170 euro per maand). Ook de maximale onbelaste uurvergoeding voor vrijwilligers gaat omhoog. Indien een vrijwilliger meer ontvangt dan de normbedragen, dan dient de vergoeding te worden opgegeven aan de Belastingdienst. 

Het uitgangspunt bij de vrijwilligersregeling is dat de vergoeding in geen verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van de werkzaamheden. De vergoeding heeft aldus het karakter van een onkostenvergoeding. De grens hiervoor wordt per 1 januari 2019 gesteld op 1.700 euro per jaar (en 170 euro per maand). In 2018 bedroegen deze bedragen nog respectievelijk 1.500 euro per jaar en 150 euro per maand.

Vergoeding in natura

Vergoedingen in natura, zoals het verstrekken van sportkleding, tellen ook mee voor de vrijwilligersvergoeding. Het totaal van de vergoedingen dient binnen de grenzen van de vrijwilligersregeling te blijven.

Werkelijke kosten

Voor het vergoeden van de werkelijk gemaakte kosten geldt overigens geen limiet. Dat is met ingang van 1 januari 2019 niet anders. Men dient deze kosten echter wel te kunnen aantonen. Komt het totaal van deze kosten boven de normbedragen, dan wil de Belastingdienst dat wel weten.

Wilt u meer informatie over de vrijwilligersvergoeding en de regels die daarvoor gelden? Neem dan gerust contact op via e-mail (info@reendersadvies.nl) of telefoon (06-47107065).